Resizer

Prace: Lazarus/pascal

Opis: Aplikacja dokonująca wsadowego przetwarzania obrazów dla noej.pl

Link: